LINEAR LIGHT

交叉線形光源 HRLNC

  • ​特殊光學設計,實現運動方向瑕疵檢測

  • 透明薄膜划痕檢測

  • ​玻璃表面划痕檢測

  • 輸入電壓 DC 48V

  • ​基本光色 W/R/G/B

  • 特殊光色 UV(405, 385, 365) IR(850, 940)

HRLN3-FN.png
交叉線光比較.jpg
HRLNC-300W-FN照度工作距離關係表.png
交叉線光示意圖.png
產品型號
顏色
建議距離 (mm)
照明區域 (mm)
功率 (W)
尺寸 (長x寬x高) (mm)
重量 (Kg)
HRLNC-100W-FN
10-20
100X25
29
120X50X90
0.7
HRLNC-200W-FN
20-35
200X25
54
220X50X90
1.1
HRLNC-300W-FN
35-50
300X25
76
320X50X90
1.5
HRLNC-400W-FN
50-60
400X25
96
420X50X90
1.9